photo: Jenny Downing
אני אומר לו שהוא הולך למות. "זה חשוב לזכור את זה" אני אומר לו, "לתנועה של החיים יש רק כיוון אחד". אחרי רגע, אני גם אומר: "המלאך תמיד יושב לך […]

יש לי ילדים בבית...
היא מסתכלת עלי. יש לה מבט מפוחד בעיניים, מפוחד ועצוב. אני חושב שזה לא רק פחד עצוב שיש שם בעיניים שלה, אני רואה שם גם תוכחה. כאילו היא אומרת: "למה […]

הוא מורה מאד נחשב
הוא מורה מאד נחשב. הרבה מאד אנשים מעריכים אותו, אני יודע את זה, מאד מעריכים אותו. מישהי אמרה לי אתמול שהוא שינה לה את החיים.היא אמרה: "הוא הציל אותי". היא […]

עשית הכי טוב שיכולת
עשית הכי טוב שיכולת. עובדה. גם עכשיו אתה עושה הכי טוב שאתה יכול. אתה הרי יודע את זה. המחשבות אולי אומרות: "הייתי צריך לעשות אחרת…". לא יכולת לעשות אחרת. עובדה. […]

שקדי מרק
אני מוזג מרק מהסיר אל תוך צנצנת זכוכית. הצנצנת כבר מלאה, ואני סוגר את המכסה. אני לוקח עוד צנצנת, קטנה יותר, בשביל לשים בה שקדי מרק. אני חושב על זה […]

בלי ספק הוא חי
אני פותח את הברז בכיור באמבטיה. אני רואה שם עש. הוא נשאר מהלילה. אני רואה אותו אחרי שכבר פתחתי את המים. הוא עדיין חי. אני יודע את זה כי אני […]

הלימוד הבודהיסטי מתאפיין ברשימות המקבצות בתוכן היבטים שונים של החכמה הבודהיסטית. הקיבוץ ברשימות אופייני למסורות שהשתמרו משך דורות רבים בעל-פה, והוא "עושה סדר" בדברים ומקל על הזיכרון. המפה התמציתית הזאת – pali_terms- Lists – פורשת את הרשימות הבודהיסטיות העיקריות, וכוללת ביאורים קצרים. (הרשימה מתוך האתר Dharma Enquiry של כריסטופר טיטמוס)

טרמפ למסתרי החמלה
אני עוצר למישהו לטרמפ. הוא עולה למכונית, ומתיישב לידי. אנחנו לא מחליפים הרבה מילים, אבל הוא נראה לי כועס. עוברת בי מחשבה, אולי הוא בדרך הביתה כדי לסגור חשבונות עם […]

בכל אחד מאיתנו ישנו מקום...
בכל אחד מאיתנו ישנו מקום, גם אם חבוי עמוק, עמוק בפנים,היודע את האפשרות והזכות הטבעית שלנו כבני-אדם לחיות חיים של שלום, שלווה וחרות.