מחשבות בהשראת פסוק מהדהמפדה:

ערנות היא הדרך אל האלמוות,

חוסר ערנות היא הדרך אל המוות.

הערניים לא מתים,

בעוד אלה שאינם ערניים כאילו היו מתים


דהמפדה 2 \ דהמפדה 21 (עברית: שי שוורץ)