דוקהה

[pt id='1135' size='post-thumbnail' link='file' class='alignleft']משתי סיבות אני מת על הקטע הזה; הוא גם מתאר, כל-כך פשוט וכל-כך יפה, את חוסר-שביעות-הרצון האינהרנטי שבנו, תמיד רוצים להיות באיזשהו מקום אחר… איזשהו שם, לא תמיד ברור, אבל העיקר שאפשר לשאוף להיות במקום אחר…
וחוץ-מזה, רחוב סומסום מדגימים לנו שאין ממש מקום כזה, שקוראים לו שם…